Spring in HangzhouGouache painting, 21*59cm.
A memory of the Zhejiang library in Hangzhou.

Details